Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238089
Публикувано на 19.12.2016 13:06
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Георгиев с рег. No: 716 обявява за публична продан
Парцел,18546 лв.,Звездица
Обявлението е активно
от 30.12.2016
до 30.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Звездица
Населено място:
с. Звездица
Тип на имуществото:
Парцели
Начална цена:
18546.00 лв.
Площ (в кв.м):
1502.000
239698
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 30497.18.35, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015г., на Изп.директор на АГКК, находящ се в землището на с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, местност Улуклията, целия с площ от 1502кв.м, по кадастрална карта, и 1.500дка, по документ за собственост, с начин на трайно ползване - лозе, четвърта категория на земята, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № № 30497.18.37, 30497.18.96, 30497.18.94, 30497.18.3,

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 460 181
Определяне на купувач
[кога] на 31.01.2017 10:00
201338
Онлайн са 125 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение