Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238115
Публикувано на 19.12.2016 12:18
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Георгиев с рег. No: 716 обявява за публична продан
Парцел,37098 лв.,Звездица
Обявлението е активно
от 29.12.2016
до 29.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Звездица
Населено място:
с. Звездица
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
37098.00 лв.
Площ (в кв.м):
3000.000
239724
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 30497.18.62, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015г., на Изп.директор на АГКК, находящ се в землището на с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, местност Улуклията, целия с площ от 3000кв.м, по кадастрална карта, и 3 дка, по документ за собственост, с начин на трайно ползване - лозе, пета категория на земята, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № № 30497.18.49, 30497.18.94, 30497.18.61.,

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 460 181
Определяне на купувач
[кога] на 31.01.2017 08:00
201365
Онлайн са 134 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение