Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238141
Публикувано на 19.12.2016 15:17
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Яница Валентинова Джинджева с рег. No: 774 обявява за публична продан
Парцел,1350 лв.,Енево
Обявлението е активно
от 09.01.2017
до 09.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Енево
Тип на имуществото:
Парцели
Начална цена:
1350.00 лв.
Площ (в кв.м):
559.000
239750
Описание:

НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО с площ 559.00 кв.м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 27471.50.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Енево, одобрени със Заповед № РД – 18-49 / 15.11.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД – 14-27-2862/ 29.08.2008г. на Началник на СГКК-Шумен с административен адрес с.Енево, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Добри Войников“ №8, при граници: ПИ 27471.50.356, ПИ 27471.50.33, ПИ 27471.50.375, ПИ 27471.50.22

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
054/ 800 438
Определяне на купувач
[кога] на 10.02.2017 10:00
201398
Онлайн са 204 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение