Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238148
Публикувано на 19.12.2016 15:52
Посещения: 41
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,65233.5 лв.,Пампорово
Обявлението е активно
от 01.01.2017
до 01.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ВХ. А
ЕТ. 7, АП. 75 ,к.к Пампорово
Населено място:
к.к Пампорово
Тип на имуществото:
Двустайни
Начална цена:
65233.50 лв.
Площ (в кв.м):
79.000
239757
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.244.158.1.80, със застроена площ от 79,17 (седемдесет и девет цяло и седемнадесет стотни) кв.м., находящ се на адрес; гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 7, ап. 75 с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 80371.244.158.1.81, под обекта – 80371.244.158.1.66 и 80371.244.158.1.66, над обекта – 80371.244.158.1.93 и 80371.244.158.1.94, който обект е построен в жилищна сграда с идентификатор 80371.244.158.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.158, с площ на имота от 2408 (две хиляди четиристотин и осем) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 80371.244.361, 80371.244.331, 80371.244.285, 80371.244.279, 80371.244.190, 80371.244.201 и 80371.244.1211, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 02.02.2017 11:00
201412
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение