Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 238162
Публикувано на 19.12.2016 14:24
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Парцел,34158 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 19.12.2016
до 19.01.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Бъндерица, Банско
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
34158.00 лв.
Площ (в кв.м):
360.000
239771
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.501.3996, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./ с площ: 360кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Банско. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 697, квартал: 120, парцел: ХVІ, Съседи: 02676.501.4535; 02676.501.697; 02676.501.700; 02676.501.2440; 02676.501.696;Адрес на имота: гр. Банско, ул. „Бъндерица“Описание по стар идентификатор:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХVІ, планоснимачен №697 в кв. 120 по плана на гр. Банско, с площ от 390 кв.м., при съседи по документ за собственост: Светла Дурчова, Христо Янчовичин, Димитър Шумаров, Георги Шумаров и улица и по скица: УПИ ІІ – 2440, УПИ ІІІ – 700, УПИ ХV – 697, УПИ ХІІІ – 699 и улица. Начална цена 34 158лв. /тридесет и четири хиляди сто петдесет и осем лева./

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 23.01.2017 13:00
201429
Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение