Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239155
Публикувано на 03.01.2017 10:31
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Деян Петков Драганов с рег. No: 762 обявява за публична продан
Магазин,8800 лв.,РАЗГРАД
Обявлението е активно
от 06.01.2017
до 06.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Юмрукчал 19, Разград
Населено място:
град Разград
Тип на имуществото:
Магазини
Начална цена:
8800.00 лв.
Площ (в кв.м):
30.000
240764
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ОФИС, с идентификатор 61710.504.20.1.4 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет точка едно точка четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИД на АГКК, с площ от 30 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, ул.Юмрукчал №19 , ет.0, обект 4, разположен в сграда №1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.504.20 / шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка двадесет/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 61710.504.20.1.5, 61710.504.20.1.3, под обекта - няма, над обекта - 61710.504.20.1.10, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена-общинска собственост и от общите части на сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
084/ 621 042
Определяне на купувач
[кога] на 07.02.2017 10:15
202487
Онлайн са 182 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение