Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239520
Публикувано на 05.01.2017 12:23
Посещения: 73
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,50444 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 06.01.2017
до 06.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Кралев двор 4
ет.1, ап.1 , Банско
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
Двустайни
Начална цена:
50444.00 лв.
Площ (в кв.м):
71.000
241129
Описание:

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.11.97.1.1, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 71,36кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.97, в сграда: 02676.11.97.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.97.1.2 Под обекта: 02676.11.97.1.26; 02676.11.97.1.25, Над обекта: 02676.11.97.1.7, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.Адрес на имота: гр. Банско, м. Грамадето, ул. „Кралев двор“, №4, ет.1, ап.1Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №Б1, разположен на кота +3,50м, с обща площ от 71,17кв.м., състоящ се от: входно преддверие, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и тераса и спалня, при граници: калкан, двор, апартамент №Б2, коридор, асансьорна шахта и вентилационна шахта, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – Секция „Б“, за която има издаден Констативен акт – Образец №15 на 24.08.2007г. с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г., издадено от Главния архитект на Община Банско и Инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023, находящ се в землището на гр. Банско, местност „Грамадето“, Община Банско, Област Благоевград, целият с площ от 715 кв.м., при граници на имота съгласно документ за собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот с планоснимачен №011024 и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.Начална цена 50 444лв. /петдесет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева./Забележка: Гореописаните обекти са изградени в жилищна сграда едно и жилищна сграда две, изградени на сключено застрояване и представляващи четириетажни масивни сгради с покрив масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. За сградите има издадено Разрешение за ползване № СТ-12-21 от 14.01.2009г. Покривът е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с камък а останалата част – частично дървена обшивка, частично минерална мазилка. Същите се намират в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградите се намират в непосредствена близост през улица с хотел ТАМПЛИЕР.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 07.02.2017 14:00
202890
Онлайн са 125 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение