Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239592
Публикувано на 06.01.2017 09:11
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Други,60817.5 лв.,ЛОВЕЧ
Обявлението е активно
от 17.01.2017
до 17.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ж.к. Младост
ул. "Стара планина" , Ловеч
Населено място:
град Ловеч
Тип на имуществото:
Начална цена:
60817.50 лв.
Площ (в кв.м):
548.000
241201
Описание:

Административна сграда , находяща се в гр. Ловеч, жилищен комплекс „Младост“, ул. „Стара планина“, състояща се от : МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ от 547.50 /петстотин четиридесет и седем цяло и петдесет стотни/ кв. м., разгъната застроена площ -1095 /хиляда и деветдесет и пет/ кв. м., ведно с МАСИВНО ЕДНОЕТАЖНО ПРИСТРОЯВАНЕ със застроена площ от 51.45 /петдесет и едно цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. и РАМПА на част от източната и на цялата северна страна на двуетажната сграда със застроена площ от 116.23 /сто и шестнадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв. м., заедно с отстъпеното право на строеж върху държавен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ III /трети/ в кв. 2 /втори/ по подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, одобрен през 1975 г., при граници и съседи на сградата: на изток – двор, на запад – главен производствен корпус на „Принтком“ ООД-София, на север – главен производствен корпус на „Принтком“ ООД-София, и на юг – улица и при граници на имота по скица: на изток – ПИ I, II, VIII, IХ, на запад – улица, на север – улица, на юг – улица.Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №665/14 Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората – Звездомира Балевска, тел. 0879 634 660, email: [email protected]/* */

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 20.02.2017 14:00
202967
Онлайн са 136 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение