Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239658
Публикувано на 06.01.2017 15:27
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Елица Боянова Христова с рег. No: 743 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,30705 лв.,КЮСТЕНДИЛ
Обявлението е активно
от 09.01.2017
до 09.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Бузлуджа 100
вх. "А", ет. 10, ап. 28 , Кюстендил
Населено място:
град Кюстендил
Тип на имуществото:
Двустайни
Начална цена:
30705.00 лв.
Площ (в кв.м):
95.000
241267
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 41112.500.75.11.28 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот седемдесет и пет, сграда единадесет, самостоятелен обект двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД 18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адм. адрес: гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 100 /сто/, вх. "А", ет. 10 /десет/, ап. 28 /двадесет и осем/ със застроена площ: 94. 54 /деветдесет и четири цяло и петдесет и четири стотни/ кв.м., брой нива на обекта: 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна, кухня и две стаи, ведно с прилежащите на апартамента: мазе № 28 /двадесет и осем/ с площ 3.44 /три цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., както и 2.058 /две цяло и петдесет и осем хилядни/ % ид. ч. от общите части на сградата от и правото на строеж върху мястото, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж-41112.500.75.11.29; под обекта-41112.500.75.11.25 и над обекта-няма

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранванепанорамаасансьор
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
078/ 554 344
Определяне на купувач
[кога] на 10.02.2017 09:00
203034
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение