Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239660
Публикувано на 06.01.2017 15:33
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Елица Боянова Христова с рег. No: 743 обявява за публична продан
Етаж от къща,23375 лв.,КЮСТЕНДИЛ
Обявлението е активно
от 09.01.2017
до 09.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Гоце Делчев 31, Кюстендил
Населено място:
град Кюстендил
Тип на имуществото:
Етажи от къщи
Начална цена:
23375.00 лв.
Площ (в кв.м):
55.000
241269
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №: 41112.500.154.1.2 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №:РД - 18-96/28.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - София с административен адрес по кадастралната схема: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул." Гоце Делчев" 31 (тридесет и едно), етаж 2 (две), който обект се намира в сграда №:1 (едно), с предназначение на самостоятелен обект: жилище, апартамент, който обект е със застроена площ 55 (петдесет и пет) кв.м., заедно с прилежащите на обекта:1/2 (една втора) и.ч. от мазето, 1/2 ( една втора) идеална част от тавана, както и 1/2 ( една втора) и.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж в/у имота, при съседни на самостоятелния обект самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта- №:41112.500.154.1.1 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, петстотин, сто петдесет и четири, едно, едно), над обекта: няма

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
вода
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
078/ 554 344
Определяне на купувач
[кога] на 10.02.2017 09:15
203036
Онлайн са 125 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение