Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239662
Публикувано на 06.01.2017 15:36
Посещения: 26
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Елица Боянова Христова с рег. No: 743 обявява за публична продан
Гараж,5175 лв.,КЮСТЕНДИЛ
Обявлението е активно
от 09.01.2017
до 09.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Гоце Делчев 31, Кюстендил
Населено място:
град Кюстендил
Тип на имуществото:
Гаражи
Начална цена:
5175.00 лв.
Площ (в кв.м):
23.000
241271
Описание:

Сграда с идентификатор №: 41112.500.154.2 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет. петстотин. сто петдесет и четири. две) по кадастралната карта на кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №: РД - 18-96-/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес по кадастралната скица: гр. Кюстендил, п.к.2500, ул."Гоце Делчев" 31 (тридесет и едно), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №:41112.500.154 (четиридесет и една хиляди сто и дванадесет. петстотин. сто петдесет и четири), брой нива на обекта - 1 ( едно), с предназначение: хангар, депо, гараж, със застроена площ от 23 ( двадесет и три) кв.м., както и съответното на сградата право на строеж в/у имота

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
електрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
078/ 554 344
Определяне на купувач
[кога] на 10.02.2017 09:15
203038
Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение