Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239949
Публикувано на 10.01.2017 16:15
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Румен Йорданов Димитров с рег. No: 880 обявява за публична продан
Къща,4950 лв.,Угърчин
Обявлението е активно
от 24.01.2017
до 24.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Угърчин
Населено място:
град Угърчин
Тип на имуществото:
Къщи и вили
Начална цена:
4950.00 лв.
Площ (в кв.м):
46.000
241558
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75054.900.656 по КК и КР на град Угърчин, община Угърчин,област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-28/01.04.2009 г./01.04.2009 г. на ИД на АГКК. с адрес на поземленияимот: гр. Угърчин, ул. Бузлуджа с площ: 286 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана иначин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/., стар идентификатор: няма, номер по предходен план:656, квартал: 53, парцел: 14, при съседни имоти с идентификатори: 75054.900.2567, 75054.900.655,,5054.900.653, 75054.900.654, 75054.900.657, ведно с сгради, които попадат върху имота: СГРАДА сидентификатор 75054.900.656.1, със застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сградаза обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.2, със застроена площ 46 кв.м.. брой етажи 1, спредназначение: друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 75054.900.656.3, със застроена площ10 кв.м.. брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 601 137
Определяне на купувач
[кога] на 27.02.2017 14:45
203334
Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение