Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 239977
Публикувано на 11.01.2017 09:17
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Румен Йорданов Димитров с рег. No: 880 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,16800 лв.,Врабево
Обявлението е активно
от 13.02.2017
до 13.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Врабево
Населено място:
с. Врабево
Тип на имуществото:
Тристайни
Начална цена:
16800.00 лв.
Площ (в кв.м):
80.000
241586
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12108.501.118.1.1 по КК и КР на селото,одобрени със Заповед № РД-18-23/24.03.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес: село Врабево, п.к.5660, улица „ГеоргиДимитров" № 51, вх. „А", етаж 2, апартамент 4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот сидентификатор 12108.501.118. с предназначение: жилище, апартамент, със застроена площ 80.12 кв.м., състоящ сеот: хол. спалня, кухня, коридор, тоалетна-баня и две тераси, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същиятетаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма; заедно принадлежащите му МАЗЕ № 4, с площ 8.47 кв.м. присъседи: изток-двор. север - коридор, юг-коридор, запад - коридор, ведно с припадащите се на обекта 3.19 % идеалничасти от общите части на Сграда № 1 и от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор12108.501.118.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 601 137
Определяне на купувач
[кога] на 14.03.2017 14:30
203370
Онлайн са 192 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение