Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240032
Публикувано на 11.01.2017 13:41
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Даниела Здравкова Петрова-Янкова с рег. No: 711 обявява за публична продан
Етаж от къща,81600 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Етажи от къщи
Начална цена:
81600.00 лв.
Площ (в кв.м):
110.000
241641
Описание:

Изпълнително дело №: 20127110400915Изходящ №: 50114 / 16.12.2016 г.ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от 20.01.2017 до 20.02.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.02.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМИТЪР ПЕШЕВ ГЕОРГИЕВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и ДИМКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА, в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД по изп.дело № 20127110400915 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, м-ст "Малкою" 424 /четиристотин двадесет и четири/ изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2520.5020 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка/ с площ от 449.00 /четиристотин четиридесет и девет/ квадратни метра, съставляващ ПИ № 5020 /пет хиляди и двадесет/ по плана на м-ст "Траката" при граници път и ПИ № 5021, ПИ № 5055, ПИ № 6061, а именно : ЖИЛИЩЕ, разположено на целия втори етаж от сградата с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка едно/ с площ от 110.20 /сто и десет цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящо се от: дневна, столова, кухня, две спални, кабинет, баня с тоалет, тераса и обширно входно антре, заедно с прилежащите му се идеални части от сградата и от правото на строеж, върху описания поземлен имот. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 81600.00 лв. (осемдесет и едно хиляди и шестстотин лева) лева. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в жилищна сграда в гр. Варна, община Варна, област Варна, м-ст "Малкою" 424 /четиристотин двадесет и четири/ изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2520.5020 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка/ с площ от 449.00 /четиристотин четиридесет и девет/ квадратни метра, съставляващ ПИ № 5020 /пет хиляди и двадесет/ по плана на м-ст "Траката" при граници път и ПИ № 5021, ПИ № 5055, ПИ № 6061, а именно :ЖИЛИЩЕ, разположено на целия трети /тавански/ етаж от сградата с кадастрален идентификатор № 10135.2520.5020.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка пет нула две нула точка едно/ с площ от 110.20 /сто и десет цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, състоящо се от: две самостоятелни ателиета с тераса, всяко от които се състои от: ателие за творческа дейност, спалня, баня с тоалет, заедно с прилежащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, върху описания поземлен имот. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на 81600.00 лв. (осемдесет и едно хиляди и шестстотин лева) лева. Имотът е ипотекиран в полза на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД за сумата в размер на 120000 /сто и двадесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от 20.01.2017 до 20.02.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от 20.01.2017 до 20.02.2017, всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота в гр. Варна, местност Малкою, № 424. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в банкова сметка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG88 BUIN 9561 5100 2708 56, BIC код BUINBGSF, по изп.дело 20127110400915. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки делничен ден от понеделник до петък от 20.01.2017 до 20.02.2017 , от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 21.02.2017 от 11.00 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 645 900
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 11:00
203425
Онлайн са 189 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение