Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240110
Публикувано на 11.01.2017 15:20
Посещения: 18
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева с рег. No: 732 обявява за публична продан
Етаж от къща,19800 лв.,ГАБРОВО
Обявлението е активно
от 20.01.2017
до 20.02.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Василка Бенева6
ет.1, ап.1 , Габрово
Населено място:
град Габрово
Тип на имуществото:
Етажи от къщи
Начална цена:
19800.00 лв.
Площ (в кв.м):
72.000
241719
Описание:

СОС с кадастрален идентификатор №14218.503.366.1.2, със застроена площ 72 кв.м. с административен адрес гр. Габрово , ул. “Василка Бенева” №6 ,ет.1, ап1. , находящ се на първия етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с кадастрален номер № 14218.503.366.1 с административен адрес гр. Габрово, ул. “Василка Бенева” №6 , при граници на този самостоятелен обект : над обекта – имот с кадастрален номер № 14218..503.366.1.1 – по схема и ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ИМОТ, обособяващ самостоятелно жилище от двуетажна масивна жилищна сграда – по нотариален акт ; заедно със западно ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ находящо се в същата сграда , заедно с ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата ; заедно със самостоятелен обект МАСИВНА СГРАДА (гараж) на един етаж, с кадастрален номер № 14218.503.366.2, със ЗП 19 кв.м. ; заедно със самостоятелен обект МСИВНА селскостопанска сграда (лятна кухня долепена до гаража) на един етаж , с кадастрален № 14218,503.366.3 със ЗП 8 кв.м.; заедно с ½ (една втора) идеална част от отстъпеното право на строеж в поземлен имот с кадастрален идентификатор № 14218.503.366, в урбанизирана територия за ниском застрояване ,по кадастрална карта на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК , изменена със Заповед № КД-14-07-201/18.02.2008г. и Заповед № КД-14-07-340/24.03.2008г. на Началника на СГКК, с административен адрес гр. Габрово , ул. ”Василка Бенева” №6, целия с площ 525кв.м. , като всички тези обекти са построени с отстъпено право на строеж в поземлен имот с кадастрален идентификатор 14218.503.366 , при граници на ПИ : 14218.503.364, 14218.503.365, 14218.503.367, 14218.503.300, 14218.503.363

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
066/ 809 717
Определяне на купувач
[кога] на 21.02.2017 13:30
203506
Онлайн са 118 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение