Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240116
Публикувано на 11.01.2017 15:26
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Заведение,46695 лв.,Слатина
Обявлението е активно
от 10.02.2017
до 10.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Община Ловеч
с. Слатина, ул. "Васил Левски" 23 А ,с. Слатина
Населено място:
с. Слатина
Тип на имуществото:
Заведение
Начална цена:
46695.00 лв.
Площ (в кв.м):
273.000
241725
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.2 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка, две / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-802/20.07.2011г. на Началник СГКК – Ловеч, с адрес: с. Слатина, ул. „Васил Левски“ № 23 А /двадесет и три А/, етаж 1 /първи/, обект 2 /две/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири / с предназначение на обекта: за обществено хранене, на едно ниво, с площ по документ за собственост 273,16 / двеста седемдесет и три цяло и шестнадесет стотни / кв.м., който по придобивен нотариален акт съставлява РЕСТОРАНТ, находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда – Търговски дом в строителните граници на с. Слатина, Ловешка област, със застроена площ 273,16 / двеста седемдесет и три цяло и шестнадесет стотни / кв.м. в т.ч. търговска зала със застроена площ 113,30 / сто и тринадесет цяло и тридесет стотни / кв.м., кухненски блок със застроена площ 57 / петдесет и седем / кв.м., санитарен възел и фоайе със застроена площ 26,26 / двадесет и шест цяло и двадесет и шест стотни / кв.м. и складови помещения със застроена площ 76,60 / седемдесет и шест цяло и шестдесет стотни / кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората –Христо Христов, тел. 0879 634 658, email: [email protected]/* */

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 13.03.2017 14:00
203512
Онлайн са 185 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение