Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 240125
Публикувано на 11.01.2017 15:31
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Други,8347.5 лв.,Слатина
Обявлението е активно
от 10.02.2017
до 10.03.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Община Ловеч
с. Слатина, ул. "Васил Левски" 23 А ,с. Слатина
Населено място:
с. Слатина
Тип на имуществото:
Начална цена:
8347.50 лв.
Площ (в кв.м):
50.000
241734
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, находящ се в урбанизираната територия на с. Слатина, Община Ловеч, област Ловеч, с идентификатор 67218.160.434.5.1 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири, точка, пет, точка,едно / по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-49/20.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-11-802/20.07.2011г. на Началник СГКК – Ловеч, с адрес: с. Слатина, ул. „Васил Левски“ № 23 А /двадесет и три А/, етаж 1 / първи /, обект 1 / първи /, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 / пет /, разположена в поземлен имот с идентификатор 67218.160.434 / шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто и шестдесет, точка, четиристотин тридесет и четири /, с предназначение на обекта: друг вид самостоятелен в сграда, на едно ниво, с площ по документ за собственост 49,90 / четиридесет и девет цяло и деветдесет стотни / кв.м., който по придобивен нотариален акт съставлява ПОКРИТА ТЕРАСА със застроена площ от 49,90 / четиридесет и девет цяло и деветдесет стотни / кв.м. Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 244/2015г.Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората –Христо Христов, тел. 0879 634 658, email: [email protected]/* */

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 13.03.2017 14:00
203521
Онлайн са 173 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение