Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 271445
Публикувано на 15.09.2017 11:57
Посещения: 25
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Уляна Колева Димоларова с рег. No: 858 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,57253.8 лв.,СОФИЯ
Обявлението е активно
от 19.09.2017
до 19.10.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Акад. Константин Пашев, София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Двустайни
Начална цена:
57253.80 лв.
Площ (в кв.м):
68.000
272913
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/, разположен на четвърти жилищен етаж, на кота +8.55 /осем цяло и петдесет и пет стотни/ метра, в изградената в степен на завършеност „груб строеж" в описаното по-долу дворно място, масивна жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Акад. Константин Пашев“, със застроена площ на апартамента от 68.37 /шестдесет и осем цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м., и състоящ се от: входно предверие, коридор, баня с тоалетна, склад, дневна с кухненски бокс, стая и две тераси, при съседи: двор, улица, апартамент № 23 /двадесет и три/, коридор и апартамент № 21 /двадесет и едно/, заедно с припадащите се на апартамента: 2.27% /две цяло и двадесет и седем стотни процента/ идеални части ст общите части на жилищната сграда и заедно с припадащите му се също толкова процента идеални части от правото на строеж върху дворно място, върху което сградата е построена, цялото с площ 930 /деветстотин и тридесет/ квадратни метра и съставляващо урегулиран поземлен имот XI-960, 961/единадесети, отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и деветстотин шестдесет и едно/ от квартал № 519 /петстотин и деветнадесет/ по плана на град София, местността „Овча купел", при съседи: от две страни-улици, УПИ Х-960, 571 /десети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и шестдесет и петстотин седемдесет и едно/ и УПИ XII-903, 904 /дванадесети отреден за имоти с планоснимачни номера деветстотин и три и деветстотин и четири/, който имот представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4333.960.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел“, ет. 4, ап. 22, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4333.960, с предназначение - жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 68.37 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 68134.4333.960.1.55

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
02/ 951 60 69
Определяне на купувач
[кога] на 20.10.2017 10:00
234003
Онлайн са 195 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение