Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 278917
Публикувано на 14.11.2017 12:32
Посещения: 24
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №С170022-111-0002436/09.11.2017
Публичен изпълнител Преслава Стоянова (Териториална дирекция на НАП гр. Бургас, офис гр. Бургас) обявява за публична продан
Лек автомобил,2500 лв.,гр. София
Обявлението е активно
до 05.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Мюнхен 14, София
Населено място:
град София
Тип на имуществото:
Лек автомобил
Начална цена:
2500.00 лв.
Депозит:
500.00 лв.
280386
Описание:

Рег.№ CA3404PB, рама № JMZGY19R671425223, двигател № 988044, година на производство 2006г., мощност 105kw. В движение. Лош външен вид.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 870 954
За огледи
[кога]от 28.11.2017 до 05.12.2017, 10.00-17.00
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 29.11.2017 до 05.12.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 10.12.2017 22:00
45587
Описание на обявлението

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Изх.№ С170022-111-0002436/09.11.2017 г. Подписаният Преслава Стоянова, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция София, съобщавам, че по изпълнително дело № 22150025310/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, на 11.12.2017 г. от 11:30 ч. на следните движими вещи:1.МПС - товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР, рег.№ CA3514KH, рама № WV3ZZZ70ZYH099545, двигател № AJT035850, година на производство 2000 г., мощност 65kw Местонахождение: гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14.При първоначална цена: 2 100.00 лв. /две хиляди и сто лева/.2.МПС - лек автомобил марка MAZDA, модел 6, рег.№ CA3404PB, рама № JMZGY19R671425223, двигател № 988044, година на производство 2006г., мощност 105kw Местонахождение: гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14.При първоначална цена: 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/. Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 28.11.2017 г. до 05.12.2017г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., по местонахождение на вещите и след предварителна уговорка с публичния изпълнител. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, ет. 6, стая № 9, всеки присъствен ден от 29.11.2017 г. до 05.12.2017г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. както и по пощата с пощенско клеймо до 05.12.2017 г. включително.Разглеждането на предложенията ще се извърши на 11.12.2017 г. от 11.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. “Триадица” № 2, ет. 6, търгова зала. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 05.12.2017 г. включително, в банкова сметка IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД. Доплащането на окончателната цена на вещите от обявения за купувач участник в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка IBAN: BG28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BGSF в СИБАНК AД. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. За контакти: телефон 02/9859 5083; мейл: p.n.stoyanova@ro22.nra.bg

Онлайн са 117 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение