Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279053
Публикувано на 16.11.2017 08:00
Посещения: 9
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №С170004-111-0002490/15.11.2017
Публичен изпълнител Зорница Върбанова (Териториална дирекция на НАП гр. Велико Търново) обявява за публична продан
Лек автомобил,325 лв.,гр.Горна Оряховица
Обявлението е активно
до 19.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Цар Освободител
№ 60, Горна оряховица
Населено място:
град Горна оряховица
Тип на имуществото:
Лек автомобил
Начална цена:
325.00 лв.
Депозит:
65.00 лв.
280522
Описание:

Лек автомобил Форд Ескорт с рег. № ВТ 2287 АК, цвят - червен, седан, дизел, 1800 куб.см., места 4+1, рама № WF0NXXGCANMM67534, двигател № RTEMM67534

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 617 211
За огледи
[кога]от 15.01.2018 до 19.01.2018, от 10:00 ч. до 17.00 ч.
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 15.01.2018 до 19.01.2018
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 24.01.2018 22:00
45688
Описание на обявлението

Изх.№ С170004-111-0002490/15.11.2017 г.СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаната Зорница Стефанова Върбанова, публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Велико Търново съобщавам, че по изпълнително дело № 4080003852/2008 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр. Велико Търново, Площад Център 2, ет.1, стая 102, на 25.01.2018 г., от 14:00 ч. на следните групи от движими вещи:1. Влекач Волво ФН 12420 цвят – жълт, с рег.№ ВТ 8759 АТ, 380 к.с., рама № YV2A4B2C2VB176240, двигател - D12076440.Обща първоначална цена на групата 7500,00 лв. /седем хиляди и петстотин лева/2. Лек автомобил Пежо 405 цвят - червен, с рег.№ ВТ 9856 АХ, седан, бензин, 1580 куб.см., места 4+1, рама № VF315BB2270134796 двигател - PTCB2A1CT1H218487.Обща първоначална цена на групата 275,00 лв. /двеста седемдесет и пет лева/3. Лек автомобил Форд Ескорт с рег. № ВТ 2287 АК, цвят - червен, седан, дизел, 1800 куб.см., места 4+1, рама № WF0NXXGCANMM67534, двигател № RTEMM67534.Обща първоначална цена на групата 325,00 лв. /триста двадесет и пет лева/4. Лек автомобил Мазда 626 с рег. № ВТ 7542 АН , цвят - сив, седан, дизел, 2000 куб.см., рама № JMZGD146201657728 , двигател № 401823.Обща първоначална цена на групата 450,00 лв. /четиристотин и петдесет лева/Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г., от 10:00 ч. до 17.00 ч., на адреса по местонахождение на движимите вещи: гр.Горна Оряховица, ул.“Цар Освободител“, № 60.Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр. Велико Търново, Площад Център № 2, ет.1, стая 102 всеки присъствен ден от 15.01.2018 г. до 19.01.2018 г. от 09.00 ч. до 17.30 ч. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 19.01.2018 г., по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC: IORTBGSF в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД.Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП гр. Велико Търново и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg За контакти: телефон 062/617 248.Eл. адрес: z.varbanova@ro04.nra.bg ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ .......................................................... /Зорница Върбанова/Дата 15.11.2017 г.Гр. Велико Търново

Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение