Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279230
Публикувано на 17.11.2017 09:12
Посещения: 29
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Константин Михайлов Павлов с рег. No: 824 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,60000 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 21.12.2017
до 21.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Стою Шишков 3
бл. 4701, вх. Б, ет. 3, ап. 10/19 , Пловдив
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
60000.00 лв.
Площ (в кв.м):
68.000
280699
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.528.300.1.10 /пет шест седем осем четири, точка, пет две осем, точка, три нула нула, точка, едно, точка, едно нула/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, за която няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Стою Шишков № 3 /три/, бл. 4701 /четири хиляди седемстотин и първи/, вх. Б, ет. 3 /три/, ап. 10/19 - десет/деветнадесет, самостоятеният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.528.300, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 68.43 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и четиридесет и три квадратни дециметра/, прилежащи части: изба № 10 /десет/ - 3.71 кв.м. /три квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/ и 2.448% /две цяло четиристотин четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор: няма, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.528.300.1.9, 56784.528.300.1.11, под обекта: 56784.528.300.1.6, над обекта: 56784.528.300.1.14.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 650 651
Определяне на купувач
[кога] на 23.01.2018 09:00
241698
Онлайн са 173 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение