Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 279435
Публикувано на 20.11.2017 12:00
Посещения: 3
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №С170001-111-0002412/07.11.2017
Публичен изпълнител Ася Александрова Велева (Териториална дирекция на НАП гр. София, офис гр. Благоевград) обявява за публична продан
Товарен автомобил,10375 лв.,гр.Благоевград
Обявлението е активно
до 01.12.2017
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Покровнишко шосе
тел. за контакт 0878/885-169, Благоевград
Населено място:
град Благоевград
Тип на имуществото:
Камион / Товарен автомобил
Начална цена:
10375.00 лв.
Депозит:
2075.00 лв.
280904
Описание:

Товарен автомобил: Седлови Влекач, марка DAF, модел 85 CF 380, год. на производство 2002 г., цвят син/бял, мощност 280 kw, гориво дизел, места 1+1, брой оси 2. В добро техническо състояние в дижение.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073 867 942
За огледи
[кога]от 27.11.2017 до 01.12.2017, 10.00-15.00- тел.за контакт 0878/885-169
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 27.11.2017 до 01.12.2017
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2017 22:00
45765
Описание на обявлението

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Изх.№ С170001-111-0002412/07.11.2017 г. Подписаният Ася Александрова Велева, главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 1120001592/2012 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, на 05.12.2017 г., от 13,30 ч. на следните движими вещи: 1. Товарен автомобил: Седлови Влекач, марка DAF , модел 85 CF 380, рег. № Е 9892 ВС, Рама № XLRTE85XC0E573720, двигател №Т96907, година на производство 2002 г., цвят син/бял, мощност 280 kw, гориво дизел, места 1+1, брой оси 2. В добро техническо състояние в дижение. При първоначална цена: 10 375.00 лв. /десет хиляди триста седемдесет и пет лева/; 2. Товарен автомобил марка DAF , модел XF 95.430, рег. № Е 6585 КН, Рама № XLRTE47XS0E597166, двигател №U17295, година на производство 2003 г., цвят бял, мощност 315 kw, гориво дизел, места 1+1, оси 2, в незадоволително техническо състояние. При първоначална цена:5 417.50 лв. /пет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 50ст./; Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 27.11.2017 г. до 01.12.2017 г., от 10.00 ч. до 15.00 ч., на адрес: гр. Благоевград, ул. Покровнишко шосе, тел. за контакт 0878/885-169 . Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст. 106 всеки присъствен ден от 27.11.2017 г. до 01.12.2017 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч., както и по пощата. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 05.12.2017 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст.121. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, следва да постъпи по банков път до 01.12.2017 г. /ден, месец, година/, ТБ “Уникредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG54UNCR96603320296613, а доплащането на окончателната цена се извършва в “ИНВЕСТБАНК” АД - IBAN: BG 69 IORT80483387372400, BIC: IORTBGS. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Офис гр. Благоевград и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg За контакти: Мейл: a.veleva@ro01.nra.bg, Телефон: (+359 073) 867-942

Онлайн са 197 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение