Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 280804
Публикувано на 07.12.2017 09:17
Посещения: 1
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Производствен имот,2092.5 лв.,ЛОВЕЧ
Обявлението е активно
от 01.01.2018
до 01.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ловеч
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
2092.50 лв.
Площ (в кв.м):
9.000
282273
Описание:

СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО с идентификатор № 43952.3.3.1 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка три точка три точка едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на град Ловеч, одобрени със Заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: град Ловеч, кв. Продимчец, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.3.3 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка три точка три/, с площ: 9 /девет/ кв. м., брой етажи: 1 /един/, при съседи на сградата – имоти с идентификатори: 43952.3.2, 43952.3.4, 43952.3.6, 43952.501.9414, 43952.161.141Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1122/17Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 05.02.2018 12:00
243217
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение