Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 280805
Публикувано на 07.12.2017 09:24
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Стефанов Илиев с рег. No: 821 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,32000 лв.,ПАЗАРДЖИК
Обявлението е активно
от 21.12.2017
до 21.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Пазарджик
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
32000.00 лв.
Площ (в кв.м):
66.000
282274
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №55155.506.1118.1.18/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, осемнадесет/ по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г., на ИД на АГКК, с последно изменение: няма заповед за изменение в КККР, находящ се в жилищна сграда с идентификатор №55155.506.1118.1 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №55155.506.1118/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет/, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114, ет.6, ап.18, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 65.88 кв.м.(шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: избено помещение №18/осемнадесет/ и припадащите се 5.1043 %/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ ид.ч.от общ.ч.на сградата и от правото на строеж, при съседи на обекта: на същия етаж: №55155.506.1118.1.17/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, седемнадесет/, под обекта: №55155.506.1118.1.15/петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто и осемнадесет, точка, едно, точка, петнадесет/, над обекта: няма, с описание съгласно нотариален акт за собственост: ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №18, находящ се във вход "А" на сградата, на шести етаж, със застроена площ от 65.88/шестдесет и пет цяло и осемдесет и осем стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизно помещение, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №18/осемнадесет/, ВЕДНО с припадащите се 5.1043/пет цяло хиляда и четиридесет и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, която сграда е построена върху държавна земя в квартал 13/тринадесети/, по план на град Пазарджик, с административен адрес на апартамента: гр. Пазарджик, ул. "Георги Бенковски" №114/сто и четиринадесет/, вход А/буква "А"/, ет.6/шести/, ап.№18/осемнадесети/, при съседи на апартамента: югозапад-двор, североизток-апартамент №17, югоизток-двор, северозапад-стълбище и съседи на избеното помещение: югозапад- двор, североизток- изба №17, югоизток- двор, северозапад- коридор.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
асансьор
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 632 224
Определяне на купувач
[кога] на 23.01.2018 13:00
243218
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение