Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 280807
Публикувано на 07.12.2017 09:26
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Делян Илиянов Николов с рег. No: 804 обявява за публична продан
Производствен имот,4650960 лв.,БУРГАС
Обявлението е активно
от 14.12.2017
до 14.01.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Бургас
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
4650960.00 лв.
Площ (в кв.м):
30865.000
282276
Описание:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.605.166, с административен адрес на поземления имот: гр.Бургас, п.к.8000, общ.Бургас, обл.Бургас, Промишлена зона „Север”, с площ от 30 865 кв.м.ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО СГРАДИ МОНТИРАНИТЕ В ТЯХ СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:1.1. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.1, със застроена площ от 832 кв.м. /осемстотин тридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 8 /осем/, предназначение: промишлена сграда.1.2. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.2, със застроена площ от 501 кв.м. /петстотин и един квадратни метра/, брой етажи: 6 /шест/, предназначение: промишлена сграда.1.3. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.3, със застроена площ от 64 кв.м. /шестдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.4. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.4, със застроена площ от 299 кв.м. /двеста деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.1.5. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.6, със застроена площ от 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.6. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.7, със застроена площ от 331 кв.м. /триста тридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: промишлена сграда.1.7. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.8, със застроена площ от 741 кв.м. /седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.8. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.9, със застроена площ от 925 кв.м. /деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад.1.9. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.10, със застроена площ от 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.10. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.12, със застроена площ от 669 кв.м. /шестстотин шестдесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.11. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.13, със застроена площ от 187 кв.м. /сто осемдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.12. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.22, със застроена площ от 57 кв.м. /петдесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.13. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.23, със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство.1.14. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.24, със застроена площ от 125 кв.м. /сто двадесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.16. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.26, със застроена площ от 49 кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.17. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.28, със застроена площ от 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.18. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.29, със застроена площ от 142 кв.м. /сто четиридесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.1.19. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.31, със застроена площ от 366 кв.м. /триста шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.1.20. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.32, със застроена площ от 48 кв.м. /четиридесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване.1.21. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.33, със застроена площ от 258 кв.м. /двеста петдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: сграда за битови услуги.1.22. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.36, със застроена площ от 95 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за енергопроизводство.1.23. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.37, със застроена площ от 111 кв.м. /сто и единадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: постройка на допълващо застрояване.1.24. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.38, със застроена площ от 368 кв.м. /триста шестдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид производствена, складов, инфраструктурна сграда.1.25. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.39, със застроена площ от 96 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 8 /осем/, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда1.26. СГРАДА с идентификатор № 07079.605.166.40, със застроена площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализацияПодробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 919 819
Определяне на купувач
[кога] на 16.01.2018 08:30
243220
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение