Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 281522
Публикувано на 13.12.2017 10:30
Посещения: 13
Вид на търга: таен
Обявление за публична продажба
по изпълнително дело No / изх.No: №С170008-111-0002672/13.12.2017
Публичен изпълнител Маргарита Цекова (Териториална дирекция на НАП гр. Варна, офис гр. Добрич) обявява за публична продан
Лек автомобил,600 лв.,гр.Добрич
Обявлението е активно
до 16.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Добрич
Населено място:
град Добрич
Тип на имуществото:
Лек автомобил
Начална цена:
600.00 лв.
Депозит:
120.00 лв.
282991
Описание:

Лек автомобил , марка/модел:Рено Меган Сценик, с рег. №ТХ 2913НХ, рама:VF1JA0F0518336799, година на производство:2002год.-не е в движение=

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 653 528
За огледи
[кога]от 08.02.2018 до 16.02.2018, от 10.00 ч. до 16.00 ч.,
[къде]
Подаване на предложения
[кога]от 08.02.2018 до 16.02.2018
[къде]
Определяне на купувач
[кога] на 20.02.2018 22:00
46583
Описание на обявлението

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ № С170008-111-0002672/13.12.2017 Подписаният Маргарита Цекова, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Добрич, съобщавам, че по изпълнително дело №8110001807/2011 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Варна Офис гр. Добрич, ИРМ гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4 стая:405, на 21.02.2018г., от 14.00 ч. на следната движима вещ: Лек автомобил , марка/модел:Рено Меган Сценик, с рег. №ТХ 2913НХ, рама:VF1JA0F0518336799, година на производство:2002год.-не е в движениепри първоначална цена -600.00 лева /Шестстотин лева/. Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 08.02.2018г.до 16.02.2018г. вкл. от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адреса на вещта, след предварителна уговорка с публичния изпълнител. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна, Офис гр. Добрич, ИРМ гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4, стая 414 от 9:00 ч. до 17:00 ч.всеки присъствен ден от 08.02.2018г.до 16.02.2018г. вкл. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 21.02.2018г. от 14.00ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4, стая 405. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път от 08.02.2018г.до 16.02.2018г. вкл. в ТБ„Инвестбанк” АД, IBAN: BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC: IORT BGSF. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Варна Офис гр. Добрич и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg За контакт: телефон 058/ 653 503

Онлайн са 139 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение