Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 284232
Публикувано на 12.01.2018 13:32
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николета Маринова Кавакова с рег. No: 929 обявява за публична продан
Къща,27135 лв.,СВИЛЕНГРАД
Обявлението е активно
от 14.01.2018
до 14.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Ц.Церковски 13, Свиленград
Населено място:
град Свиленград
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
27135.00 лв.
Площ (в кв.м):
103.000
285701
Описание:

СГРАДА с идентификатор № 65677.701.899.1 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет, точка, едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес на сградата: гр. Свиленград, ул."Ц.Церковски" № 13 (тринадесет), разположена в поземлен имот с идентификатор №65677.701.899 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, седемстотин и едно, точка, осемстотин деветдесет и девет), със застроена площ от 103,00 кв.м. (сто и три квадратни метра); брой етажи: 1 (един), с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. При граници и съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор № 65677.701.9209, ПИ с идентификатор № 65677.701.900, ПИ с идентификатор № 65677.701.901, ПИ с идентификатор № 65677.701.902, ПИ с идентификатор № 65677.701.903, ПИ с идентификатор № 65677.701.9210.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 620 506
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2018 10:00
246919
Онлайн са 197 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение