Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 284233
Публикувано на 12.01.2018 14:22
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Магазин,65225 лв.,ПОМОРИЕ
Обявлението е активно
от 14.01.2018
до 14.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Арда 4, Поморие
Населено място:
град Поморие
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
65225.00 лв.
Площ (в кв.м):
72.000
285702
Описание:

МАГАЗИН № 2 /две/ на първия етаж в блок „В“, кота +0.17м., с площ от 81.11 кв.м. /осемдесет и един цяло и единадесет стотни квадратни метра/, от които 71.76 кв.м. /седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/ застроена площ и 9.35 кв.м. ид.ч. /девет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра идеални части/ от общите части на сградата, състоящ се от: търговска сала и два склада, при граници: североизток-коридор, асансьорна клетка, стълбищна клетка и външен зид, северозапад-външен зид, югозапад-калканен зид към блок „Б“, югозапад-гараж № 5, гараж № 4 и гараж № 3, както и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, а съгласно скица на Агенция по кадастъра - Служба по кадастъра – гр.Бургас представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 57491.501.103.3.25 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три, точка, три, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 29.04.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Поморие, ул. “Арда“ № 4, блок В, ет.1, с площ по документ 71.76 кв.м. /седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части 9.35 кв.м. ид.ч. /девет цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра идеални части/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.501.103.3.26, 57491.501.103.3.27, 57491.501.103.3.28, под обекта: няма, над обекта: 57491.501.103.3.1, като самостоятелния обект се намира в СГРАДА № 3 с идентификатор 57491.501.103.3 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три, точка, три/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.50 1.103 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, сто и три/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 16.02.2018 08:00
246920
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение