Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 284234
Публикувано на 12.01.2018 14:22
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Людмила Тодорова Мурджанова с рег. No: 819 обявява за публична продан
Магазин,68670 лв.,ПЛОВДИВ
Обявлението е активно
от 21.01.2018
до 21.02.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Петър Васков 23
ет.-1 , Пловдив
Населено място:
град Пловдив
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
68670.00 лв.
Площ (в кв.м):
123.000
285703
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.531.1102.1.16, находящ се в гр.Пловдив,общ.Пловдив,обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрен със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК.Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: гр.Пловдив,ул.Петър Васков №23, ет.-1, обект маг. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1102. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 2, с площ от 122.56 кв.м. с прилежащи части:12.86 % ид.ч.от общите части на сградата, Ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма. нива: 2 съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.531.1102.1.14, под обекта: няма, над обекта: 56784.531.1102.1.2, 56784.531.1102.1.3. стар идентификатор:56784.531.1102.1.13.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
032/ 624 161
Определяне на купувач
[кога] на 23.02.2018 13:00
246921
Онлайн са 193 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение