Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 286180
Публикувано на 26.01.2018 05:19
Посещения: 41
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Къща,25040 лв.,Твърдица
Обявлението е активно
от 12.02.2018
до 12.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. Н. ВАПЦАРОВ 12, Твърдица
Населено място:
град Твърдица
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
25040.00 лв.
Площ (в кв.м):
65.000
287642
Описание:

Дворно място с площ от 500,00 кв.м. /петстотин квадратни метра/, съставляващо УПИ № XI-326 /единадесети за триста двадесет и шест/ в кв.68 /шестдесет и осем/ по плана на гр. Твърдица, обл. Сливен, при граници: изток - имот № II-325, запад - улица, север - имот № I-324 и юг – имот № X-327, който ПИ е с идентификатор № 72165.504.326 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка триста двадесет и шест/, с административен адрес: гр.Твърдица, обл.Сливен, ул. "Н.Вапцаров" № 12, с площ от 554,00 кв.м. /петстотин петдесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/ 26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, ВЕДНО с построените в него: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, на два етажа с площ 43,00 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/ на първи етаж и с площ от 65,00 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/ на втори етаж и с площ 22,00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра/ на прилежащото мазе, която сграда е с идентификатор № 72165.504.326.1 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка триста двадесет и шест точка едно/ - ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, брой етажи: 1/един/, застроена площ 70,00 кв.м. /седемдесет квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/ 26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК; МАСИВНА /открита/ ЛЯТНА КУХНЯ със застроен обем от 68,00 куб.м. /шестдесет и осем кубически метра/, която съгласно данъчна оценка е със застроена площ от 27,00 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/; МАСИВЕН ГАРАЖ със застроен обем от 46,00 куб.м. /четиридесет и шест кубически метра/, а по данъчна оценка е със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, който е с идентификатор № 72165.504.326.3 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка триста двадесет и шест точка три/ - ХАНГАР, ДЕПО ГАРАЖ, брой етажи: 1 /един/, със застроена площ 26,00 кв.м. /двадесет и шест квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ЗД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и стопанска сграда, която по данъчна оценка е със застроена площ от 20,00 кв.м. /двадесет квадратни метра/, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-2/26.02.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК: СГРАДА с идентификатор № 72165.504.326.2 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и четири точка триста двадесет и шест точка две/ - СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, брой етажи: 1 /един/, със застроена площ 30,00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, ЗАЕДНО с всички подобрения в имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 14.03.2018 14:00
248465
Онлайн са 153 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение