Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 287956
Публикувано на 14.02.2018 08:43
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Ценов Тарльовски с рег. No: 882 обявява за публична продан
Къща,31920 лв.,Величково
Обявлението е активно
от 14.02.2018
до 14.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Величково
Населено място:
с. Величково
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
31920.00 лв.
Площ (в кв.м):
178.000
289418
Описание:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 550 кв.м. (хиляда петстотин и петдесет), представляващо УПИ парцел VIII-57 (осем римско за имот петдесет и седми), квартал 49 (четиридесет и девет) по плана на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ЕКАТТЕ 10505 към 1992 г., при съседи на парцела: имот на Иван Нейчев, от две страни общинска мера и улица, ведно с построената в парцела ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ на първия етаж от 98 кв.м. (деветдесет и осем) и площ на втория етаж 80 кв.м. (осемдесет), ведно със СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА (сайвант) с площ на 55 кв.м. (петдесет и пет), както и всички постройки и подобрения извършени в имота.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 918 181
Определяне на купувач
[кога] на 16.03.2018 13:30
250241
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение