Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 287976
Публикувано на 14.02.2018 09:13
Посещения: 68
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Ников с рег. No: 810 обявява за публична продан
Офис,25120 лв.,КАВАРНА
Обявлението е активно
от 19.02.2018
до 19.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул.Добротица 55
вх.1, ет.0, обект 1 , Каварна
Населено място:
град Каварна
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
25120.00 лв.
Площ (в кв.м):
30.000
289438
Описание:

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, общ. Каварна, обл.Добрич, ул.“Добротица“ №55, вх.1, ет.0, обект 1, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №35064.501.1517.1.54 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка едно пет едно седем точка едно точка пет четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008г./27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:1, с площ 29,70кв.м. /двадесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, ведно с 1,1810% идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35064.501.1517.1.55, под обекта: няма, над обекта: 35064.501.1517.1.10.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
058/ 604 583
Определяне на купувач
[кога] на 21.03.2018 08:00
250261
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение