Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288103
Публикувано на 14.02.2018 12:42
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Земеделска земя,1280 лв.,Борика
Обявлението е активно
от 14.02.2018
до 14.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска,с. Борика
Населено място:
с. Борика
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
1280.00 лв.
Площ (в кв.м):
2199.000
289565
Описание:

НИВА с площ от 2.199 дка /два декара сто деветдесет и девет кв. метра), седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на село Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, област Софийска, в местността "ТОЗ", съставляваща имот № 011027 (единадесет хиляди и двадесет и седем) по плана за земеразделяне на същото землище, при граници (съседи) на имота: имот №011012 нива на наследниците на Димитър И.Вучев и Иван В.Атанасов, имот №011001 – нива на наследници на Стояна Ангелова Христова, имот №011014 – нива на наследниците на Еленка Стоименова Панайотова и имот №061038 – полски път на кметство Борика. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1280 лв. /хиляда двеста и осемдесет лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 16.03.2018 07:00
250330
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение