Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288105
Публикувано на 14.02.2018 12:46
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Земеделска земя,1680 лв.,Борика
Обявлението е активно
от 14.02.2018
до 14.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска,с. Борика
Населено място:
с. Борика
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
1680.00 лв.
Площ (в кв.м):
2944.000
289567
Описание:

Използваема ливада с площ от 2.944 (два декара деветстотин четиридесет и четири кв. метра), пета категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на село Борика, ЕКАТТЕ 05390, община Ихтиман, област Софийска, в местността "Горно поле", съставляваща имот № 028010 (двадесет и осем хиляди и десети) по плана за земеразделяне на същото землище, при граници (съседи) на имота: имот №62298 – полски път на кметство Борика, имот №028001 – използваема ливада на Георги Стоименов Чернев, имот №061721 – вътрешна река на държавна собственост, имот №028011 – използваема ливада на наследниците на Спас и Ангел Свиленови, имот №062005 – полски път на кметство Борика и имот №028012 – използваема ливада на наследниците на Димитър И.Вучев и Иван В.Атанасов. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 1680 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 16.03.2018 07:00
250332
Онлайн са 172 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение