Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288436
Публикувано на 19.02.2018 11:48
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Ценов Тарльовски с рег. No: 882 обявява за публична продан
Заведение,43344 лв.,Звъничево
Обявлението е активно
от 19.02.2018
до 19.03.2018
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
с. Звъничево
Населено място:
с. Звъничево
Тип на имуществото:
Заведение/Ресторант/Кафене/Бар
Начална цена:
43344.00 лв.
Площ (в кв.м):
82.000
289898
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000702 (седемстотин и две) в землището на село Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от 3,000 дка (три декара), образуван от имот № 000700 и находящ се в местността "ПОПОВИЦА", в землището на село Звъничево, V (пета) категория на земята при неполивни условия, с начин ан трайно ползване: други селскостопански терени, при съседи: имот № 000703 - други селскостопански терени на общ. Пазарджик, имот № 000701 - лесопарк на общ. Пазарджик, имот № 000178 - второкласен път на държавата, ВЕДНО с построените в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА - РЕСТОРАНТ "БИРАРИЯ", с площ от 82,00 кв.м. (осемдесет и два квадратни метра), ВЕДНО с ПОЛУМАСИВНА СГРАДА тип "ПАВИЛИОН" с площ от 51,00 кв.м. (петдесет и един квадратни метра)

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 918 181
Определяне на купувач
[кога] на 21.03.2018 13:00
250678
Онлайн са 113 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение