Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288458
Публикувано на 19.02.2018 13:31
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Николов Самарджиев с рег. No: 885 обявява за публична продан
Жилищна сграда,63520 лв.,Ивайло
Обявлението е активно
от 27.02.2018
до 27.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
кв.34,с. Ивайло
Населено място:
с. Ивайло
Тип на имуществото:
Начална цена:
63520.00 лв.
Площ (в кв.м):
144.000
289920
Описание:

½ /една втора/ идеална част от УПИ ХVI-427 /римско шестнадесет за имот пл.сн.номер четиристотин двадесет и седми/ в кв. 34 /тридесет и четвърти/ по плана на с. Ивайло, Пазарджишка област, целият с площ от 1073/хиляда седемдесет и три/ кв.м., при съседи: улица; УПИ ХVII-426; УПИ ХII-431; XIII-428; XIV-427 и ХV-427, ведно с югозападната част от застроената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛИЗНАК, цялата с площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 63520,00 лв. /шестдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на СОФКА ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА и КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТАБАКОВ.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 420
Определяне на купувач
[кога] на 29.03.2018 12:30
250702
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение