Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288506
Публикувано на 20.02.2018 07:02
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Добромир Иванов Даскалов с рег. No: 887 обявява за публична продан
Магазин,42336 лв.,Капитан Димитриево
Обявлението е активно
от 26.02.2018
до 26.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Капитан Димитриево
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
42336.00 лв.
Площ (в кв.м):
120.000
289968
Описание:

1./ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м., преустроен в Предприятие за месо, месни заготовки и разфасовки и магазин, находящ се на целия първи надземен етаж от масивна двуетажна сграда със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв.м., която сграда е построена в урегулиран поземлен имот, който по плана на с. Капитан Димитриево, Община Пещера, е с номер VIII-41 /осем римско, тире, четиридесет и едно арабско/ в квартал 3 /три/, с адрес улица „Георги Димитров“ № 13, с площ на имота от 882 /осемстотин осемдесет и два/ кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ IX-42, УПИ VII-40 и от две страни улици. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 1 по-горе, е в размер на 42 336,00 лв. (четиридесет и две хиляди триста тридесет и шест лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 119
Определяне на купувач
[кога] на 28.03.2018 08:00
250751
Онлайн са 157 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение