Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288520
Публикувано на 20.02.2018 07:25
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Николов Самарджиев с рег. No: 885 обявява за публична продан
Парцел,26400 лв.,Мало Конаре
Обявлението е активно
от 01.03.2018
до 01.04.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Мало конаре
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
26400.00 лв.
Площ (в кв.м):
4227.000
289982
Описание:

Поземлен имот № 138091 /eдно-три-осем-нула-девет-едно/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Мало Конаре, община Пазарджик, с площ от 4, 227 дка /четири декара и двеста двадесет и седем кв.м./, пета категория, в местността „Капаница“, с начин на трайно ползване: „Селскостопански склад“, при съседи: поз.имот №138092-полска култура на Трендафил Комсалов, поз.№001588-полски път на община Пазарджик, поз. имот № 138032 – полска култура на Снежанка Трънкова, поз. Имот № 138031 – полска култура на Петрана Трифонова, поз.имот № 138090 – полска култура на Венетка Иванова и поз.имот № 138034 – полска култура на Герман Шегунов, като имотът е образуван от имот № 138033. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 26400,00 лева /двадесет и шест хиляди и четиристотин лева/, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. Недвижимия имот е съпружеска общност на длъжниците Стоян Методиев Бързев и Ваня Ненова Бързева.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 420
Определяне на купувач
[кога] на 03.04.2018 13:00
250765
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение