Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288586
Публикувано на 20.02.2018 12:09
Посещения: 1
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Земеделска земя,6000 лв.,БОТЕВГРАД
Обявлението е активно
от 20.02.2018
до 20.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска
местност Рудешки дол , Ботевград
Населено място:
град Ботевград
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
6000.00 лв.
Площ (в кв.м):
3529.000
290048
Описание:

1/2 идеална част от нива от 3.529 дка (три декара, петстотин двадесет и девет квадратни метра), шеста категория, местност „Рудешки дол”, имот №46082 (четири, шест, нула, осем, две) по плана за земеразделяне на гр. Ботевград, при граници (съседи): имот №046083 (нула, четири, шест, нула, осем, три) – нива-наследници на Иван Велчов Дангов, имот №046084 (нула, четири, шест, нула, осем, четири) – нива-наследници на Тодор Ценев Бояджиев, имот №046085 (нула, четири, шест, нула, осем, пет) – нива-наследници на Данчо Вълков Говедарски, имот №046089 (нула, четири, шест, нула, осем, девет) – полски път, ОБНС, гр.Ботевград, имот №046081 (нула, четири, шест, нула, осем, едно) – нива-наследници на Георги Цанов Петков. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 6000 лв. /шест хиляди лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, местност “Рудешки дол“

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 22.03.2018 07:00
250831
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение