Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288614
Публикувано на 20.02.2018 13:23
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Етаж от къща,23200 лв.,БОТЕВГРАД
Обявлението е активно
от 20.02.2018
до 20.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска, Ботевград
Населено място:
град Ботевград
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
23200.00 лв.
Площ (в кв.м):
348.000
290076
Описание:

Първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляващо Урегулиран поземлен имот XIV-168 (четиринадесети за имот планоснимачен номер сто шестдесет и осми) с площ от 348 (триста четиридесет и осем) кв.м., находящ се в кв.6 (шести) по плана на гр.Ботевград, община Ботевград, област София, при съседи: улица, УПИ XV-165, УПИ X-166, УПИ X-167, УПИ XIII-168, което жилище се състои от две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 58 (петдесет и осем) кв.м., заедно с ½ идеална част от общите части на сградата, толкова идеални части от правото на строеж върху мястото и толкова идеални части от таванските помещения, при съседи на жилището: стълбище, от две страни двор и Гена Богданова Иванова. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 23 200 лв. /двадесет и три хиляди и двеста лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул.“Хан Аспарух“ №30.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 22.03.2018 07:00
250860
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение