Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288629
Публикувано на 20.02.2018 13:58
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Парцел,28400 лв.,Правец
Обявлението е активно
от 20.02.2018
до 20.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска
местност Тошински рът , Правец
Населено място:
град Правец
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
28400.00 лв.
Площ (в кв.м):
5681.000
290091
Описание:

Поземлен имот № 094038 (деветдесет и четири хиляди и тридесет и осем), находящ се в землището на гр.Правец, община Правец, местността „Тошински рът“, с площ от 5.681 дка (пет декара шестстотин осемдесет и един квадратни метра) и начин на трайно ползване – жилищна територия, представляваща бивша земеделска земя – нива с променено предназначение за изграждане на жилищни сгради, съгласно Решение №К-1/08.01.2009г. на Комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област, при граници и съседи: имот №094037 – нива наследници на Гоцо Петров Гоцев, имот №001428 – полски път на Община Правец, имот №094040 – нива на Община Правец, имот №001428 – полски път на Община Правец. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 28 400 лв. /двадесет и осем хиляди и четиристотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот, могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан по посоченото по-горе местонахождение в землището на гр.Правец, област Софийска, местност „Тошински рът“.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 22.03.2018 07:00
250876
Онлайн са 101 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение