Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288637
Публикувано на 20.02.2018 14:17
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,67700 лв.,БОТЕВГРАД
Обявлението е активно
от 20.02.2018
до 20.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
област Софийска
ул.Букорска 20 , Ботевград
Населено място:
град Ботевград
Тип на имуществото:
Многостаен
Начална цена:
67700.00 лв.
Площ (в кв.м):
140.000
290099
Описание:

Апартамент със застроена площ от 140 (сто и четиридесет) кв. метра, състоящ се от две стаи, хол, кабинет, кухня и сервизни помещения на първия етаж, заедно с източния гараж, със застроeна площ от 18 (осемнадесет) кв. метра, находящ се в гаражния етаж на жилищната сграда, заедно с трите избени помещения, находящи се в източната част на гаражния етаж, със светла площ: югоизточно-10.63 (десет цяло и шестдесет и три стотни) кв. метра, южно-6.41 (шест цяло и четиридесет и една стотни) кв. метра, североизточно-10.16 (десет цяло и шестнадесет стотни) кв. метра, както и ½ (една втора) идеална част от общите части на сградата и толкова от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо 306/1021 (триста и шест върху хиляда и двадесет и една) идеални части от поземлен имот с пл. номер 1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), находящ се в кв.124 (сто двадесет и четвърти) по плана на гр. Ботевград, област София, с площ от 1021 (хиляда двадесет и един) кв. метра, за който имот е отреден УПИ II-1553 (втори за имот хиляда петстотин петдесет и трети) в кв.124 (сто двадесет и четвърти) по плана на гр. Ботевград, област София с урегулирана площ от 1000 (хиляда) кв. метра, с неуредени регулачни сметки, при съседи: улици от две стрaни, УПИ I-1566, УПИ XX-1565 и УПИ III-1554. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 67 700 лв. /шестдесет и седем хиляди и седемстотин лева/.Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан по посоченото по-горе местонахождение в гр.Ботевград, област Софийска, ул.“Букорска“ №20, след предварително обаждане на тел: 0897 43 73 45 с лице за контакт Митко Цеков.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 22.03.2018 07:00
250884
Онлайн са 141 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение