Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288704
Публикувано на 21.02.2018 08:14
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Костадинов Бараков с рег. No: 886 обявява за публична продан
Гараж,2448 лв.,Брацигово
Обявлението е активно
от 25.02.2018
до 25.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Брацигово
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
2448.00 лв.
Площ (в кв.м):
24.000
290166
Описание:

МАСИВЕН ГАРАЖ, със застроен площ от 24 /двадесет и четири/ кв. м., построен е дворно място съставляващо парцел XVIII – 757 /осемнадесет – римско, седемстотин петдесет и седем – арабско/, в кв. 105 /сто и пет/ по плана на гр. Брацигово, с площ на дворното място от 340 /триста и четиридесет/ кв. м. Описание по кадастрална схема: СГРАДА с идентификатор 06207.502.1639.2 /нула шест две нула седем точка пет нула две точка едно шест три девет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Брацигово, п.к. 4579, ул. „Божура Попова“ № 17, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 06207.502.1639 /нула шест две нула седем точка пет нула две точка едно шест три девет/, с предназначение на сградата: селскостопанска сграда, брой етажи: 1 /един/, посочена в документа площ от 24 /двадесет и четири/ кв.м., стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 460 412
Определяне на купувач
[кога] на 27.03.2018 08:00
250955
Онлайн са 108 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение