Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288759
Публикувано на 21.02.2018 11:29
Посещения: 131
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виолина Йорданова Тозева с рег. No: 795 обявява за публична продан
Други,25055.33 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 21.02.2018
до 21.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
УЛ. ЦАР СИМЕОН ВХ. В-Г
ЕТ. 5/ПЕТИ/ПОД ПОКРИВЕН/, АП. 29 , Банско
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
Начална цена:
25055.33 лв.
Площ (в кв.м):
90.000
290221
Описание:

АПАРТАМЕНТ № 29 /двадесет и девет/ с идентификатор 02676.501.3276.1.69, съгласно кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД 18 81 от 10.12.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография на кадастър, с предназначение "жилище, апартамент", с адрес за имота гр. Банско, ул. "Цар Симеон" вх. В,Г, ет. 5 /пети/ /под покривен/, ап. 29, на кота +14.00 /плюс четиринадесет/ метра, на жилищна сграда с идентификатор 02676.501.3276.1, който апартамент е със застроена площ от 89.63 кв.м. /осемдесет и девет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра/ и има следното разпределение: дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, при граници на апартамента по архитектурен проект: коридор, апартамент 28 от вх. В, външен зид, външен зид, при граници на апартамент № 29 по схема на самостоятелен обект в сграда: на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатор 02676.501.3276.1.68, под обекта самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3276.1.64, 02676.501.3276.1.65, 02676.501.3276.1.85, 02676.501.3276.1.84, 02676.501.3276.1.83, над обекта: няма, заедно с 1.4305% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12.02кв.м., заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, който имот представлява поземлен имот с идентификатор 02676.501.3276.НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан е в размер на 25 055.33 лв. /двадесет и пет хиляди петдесет и пет лева и тридесет и три стотинки/.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
Други
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 836 295
Определяне на купувач
[кога] на 23.03.2018 11:00
251011
Онлайн са 202 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение