Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288792
Публикувано на 21.02.2018 13:00
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Ценов Тарльовски с рег. No: 882 обявява за публична продан
Парцел,63828.8 лв.,ПЕЩЕРА
Обявлението е активно
от 21.02.2018
до 21.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Копривец, Пещера
Населено място:
град Пещера
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
63828.80 лв.
Площ (в кв.м):
3166.000
290254
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 56277.505.308 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем, точка петстотин и пет, точка, триста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г./10.07.2013 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед 18-9354-30.11.2015/30.11.2015 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПАЗАРДЖИК. Адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, Копривец, местност Копривец. Площ 3 166 кв. м. (три хиляди сто шестдесет и шест квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Лозе. Стар идентификатор: 56277.505.212; 56277.505.211. Номер по предходен план: 3168. Съседи: 56277.505.311, 56277.505.230, 56277.505.310, 56277.505.214, 56277.505.9502, 56277.505.309.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
034/ 918 181
Определяне на купувач
[кога] на 23.03.2018 11:30
251044
Онлайн са 125 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение