Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 288839
Публикувано на 22.02.2018 06:20
Посещения: 94
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Магазин,25040 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 15.03.2018
до 15.04.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
КВ. СИНИ КАМЪНИ
ЕТ. 0, ОБЕКТ 37 , Сливен
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
25040.00 лв.
Площ (в кв.м):
42.000
290301
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 67338.523.61.1.37 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно точка едно точка тридесет и седем/, по кадастрална карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, кв."Сини камъни" ет.0, обект 37. Самостоятелният обект попада в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.523.61 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и три точка шестдесет и едно/, с предназначение: за търговска дейност, с площ 42,70 кв.м. /четиридесет и две цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, брой нива: 1 /един/ при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67338.523.61.1.52; 67338.523.61.1.35; под обекта: 67338.523.61.1.51; над обекта 67338.523.61.1.2; 67338.523.61.1.1, ведно с прилежащите към обекта ид.ч. от общите части на сградата.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 17.04.2018 13:00
251092
Онлайн са 137 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение