Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 289030
Публикувано на 23.02.2018 10:52
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Ангелов Недялков с рег. No: 864 обявява за публична продан
Етаж от къща,34700 лв.,Широки дол
Обявлението е активно
от 27.02.2018
до 27.03.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
община Самоков
област София, ул.27-ма 11 ,с. Широки дол
Населено място:
с. Широки дол
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
34700.00 лв.
Площ (в кв.м):
78.000
290492
Описание:

1/6 идеална част от дворно място, цялото от 426 (четиристотин двадесет и шест) кв. метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот XI-353 (единадесет римско, триста петдесет и трети) от кв.42 (четиридесет и втори) по плана на село Широки дол, община Самоков, област София, одобрен със Заповед № АБ-56/1979г., при граници на имота: от север УПИ XII-352, от изток – УПИ X-354, от юг – улица и от запад – УПИ XVII-353, ведно с целия Първи жилищен етаж от построената в същото дворно място Двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 78 (седемдесет осем) кв. метра, ведно с югозападното складово помещение с площ от 20 (двадесет) кв. метра от мазетата на сградата и с една таванска стая – югозападната с площ от 20 (двадесет) кв. метра, както и ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата.На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, е 34 700 лв. /тридесет и четири хиляди и седемстотин лева/.Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки делничен ден, през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в с. Широки дол, община Самоков, област София, ул.“27-ма“ №11, след предварително обаждане на тел: 0885 57-76-96 - лице за контакт Живко Йовев.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0721/ 660 41
Определяне на купувач
[кога] на 29.03.2018 06:00
251289
Онлайн са 188 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение