Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 290728
Публикувано на 13.03.2018 15:39
Посещения: 19
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виктор Людмилов Стоянов с рег. No: 906 обявява за публична продан
Етаж от къща,86400 лв.,ПЛЕВЕН
Обявлението е активно
от 16.03.2018
до 16.04.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
ул. Чаталджа 30, Плевен
Населено място:
град Плевен
Тип на имуществото:
Етаж от къща
Начална цена:
86400.00 лв.
Площ (в кв.м):
113.000
292190
Описание:

½ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30/тридесет/, целият с площ от 265 кв.м./двеста шестдесет и пет квадратни метра/, съставляващ УПИ XXVII-6880 /двадесет и седми римско- шест хиляди осемстотин и осемдесет/ в квартал 271/ двеста седемдесет и едно/ по плана на гр.Плевен, при съседи на УПИ:улица Чаталджа, УПИ XVIII-6879 на Иван Рачев Кутинчеви и др., УПИ XXVI за жилищно строителство, УПИ XVII -6881 на Андрея Петков Цачев и др, заедно с целия първи етаж на двуетажна жилищна сграда, построена в гореописания поземлен имот, със застроена площ от 113 кв.м./ сто и тринадесет/, състоящ се от три стаи, кухня, баня, клозет и коридор, както и принадлежащия му таван, половината от мазата, заключваща се от две избени помещения, разположени вляво от входа за мазите, а така също и ½ -една втора идеална част от коридора на мазата, клозета в мазата, стълбището от мазата до тавана, и същата идеална част от общите части на сградата, при реално ползване на половината от поземления имот откъм УПИ XVIII-6879 на Данаил Цаков и Иван Рачев Кутинчев,Върху имота в полза на „Първа Инвестиционна Банка“ АД има учредена договорна ипотека вписана на 08.08.2008г. в СВ – Плевен, дв. вх. рег. 12968, акт том 8, акт номер 87, 2008г., наложена възбрана от ЧСИ Татяна Кирилова с рег. № 815, в полза на „Нефтотранс ойл“ ООД по и.д. 20148150400778 в СВ – Плевен, дв.вх.рег. № 1753 от 12.02.2015м акт том 1, акт номер 65, 2015г., вурху ¼ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, и ½ от първи етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, наложена възбрана от ЧСИ Никола Попов с рег. № 847 в полза на Борислав Георгиев Първановски, вписана в СВ – Плевен, дв.вх.рег. № 5589 от 26/04/2011г., акт том 2, акт номер 103, 2011г, ¼ от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30, и ½ от първи етаж на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Плевен, общ.Плевен, обл.Плевенска, на ул. „Чаталджа“ №30.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
064/ 977 826
Определяне на купувач
[кога] на 17.04.2018 09:45
252849
Онлайн са 171 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение