Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Мобилна версия на сайта
Най-често преглеждани обявления
Left content
Код: 290731
Публикувано на 13.03.2018 16:02
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Петко Иванов Мачкърски с рег. No: 881 обявява за публична продан
Магазин,9506.4 лв.,Средногорци
Обявлението е активно
от 02.04.2018
до 02.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Средногорци
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
9506.40 лв.
Площ (в кв.м):
81.000
292193
Описание:

½ (eдна втора) идеални части от ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН със застроена площ 81.03 (осемдесет и едно цяло и три стотни) кв.м., представляващ обособена част от първия етаж на административна сграда- кметство с. Средногорци, общ. Мадан, построена в имот пл. № 146, за който е отреден имот V- училище в кв. 20 по ЗРП на с. Средногорци, общ. Мадан, одобрен със Заповед № РД 124/ 18.06.1979 г. на Председателя на ИК на ОНС- Мадан, ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при граници на магазина: изток- терен на имот V- за училище и част от първи етаж на административна сграда, запад- улица и терен на имот V- за училище, север- помещения от административната сграда и юг- терен на имот V- училище в кв. 20.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0301/ 812 30
Определяне на купувач
[кога] на 03.05.2018 11:00
252852
Онлайн са 168 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение