Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 294778
Публикувано на 16.04.2018 14:00
Посещения: 1
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,5824.8 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 18.04.2018
до 18.05.2018
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
5824.80 лв.
Площ (в кв.м):
9300.000
296267
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Павликяна, имот № 039042, с площ от 9.300 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съседи: имот № 039053 – Нива на Валери Бориславов Обретенов, № 000173 - Полски път на Община Лом, имот № 039041 – Нива на насл. на Димитър Иванов Живков, № 000172 – Полски път на Община Лом, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 9.300 дка, шеста категория, в местността Павликяна, ИМОТ № 039042 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 039043 – Нива, Полски път № 000173, имот № 039041 – Нива, Полски път № 000172

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 21.05.2018 09:30
255883
Онлайн са 149 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение